Navigační cesta
Ostatní měřítka >> Vysoké trsy trávy 1/35
Ostatní měřítka

Vysoké trsy trávy 1/35

Použitý materiál: sisalový provaz, štětce, tavná pistole, tavné tyčinky, voda, disperzní lepidlo, usušené rostliny, měděný drátek.
 
Pro tvorbu travních trsů v jakémkoliv měřítku lze použít levné natěračské štětce, ze kterých vyrobíme rovná dlouhá travní stébla. Různé druhy sisalových provazů nám zase pomohou vytvořit pokroucený divoký porost.

Kombinací provazů dosáhneme větší různorodosti trsů, jak je tomu i u skutečné trávy. Vlákno můžeme použít celé nebo jej rozpleteme, v závislosti na požadované tloušťce trsu. Pro dosažení realistického vzhledu je většinou potřeba travních trsů velmi mnoho. Při výrobě je proto lepší postupovat sériově, abychom si urychlili práci.
 
1.jpg

 
Vlákna jsem dříve lepil disperzním lepidlem, ale to je zdlouhavé. U vteřinového lepidla práce není tak čistá, protože lepidlo vzlíná do provazu a nejde pak obarvit. V současné době používám pro lepení jednotlivých vláken tavnou pistoli, horké lepidlo nevzlíná do vlákna a po zamáčknutí v mokrých prstech rychle tuhne.
Jedinou nevýhodou tavného lepidla je jeho vysoká teplota v dlouho zapnuté pistoli a adheze k suché kůži. Z vlastní zkušenosti důrazně varuji! Po potřísnění suché kůže větší horkou kapkou má člověk tendence ji rychle odstranit, což vede ke stržení lepidla i s kůží. Doporučuji proto rychlé namočení místa ve vodě a následně opatrné sloupnutí. Pokud si na toto dáte pozor, pak je tavná pistole perfektní a rychlý pomocník. 
 
Výroba bujných trsů:
Pomocí tavné pistole nanesu horkou hmotu na odmotaný provázek v libovolných rozestupech, které určují délku výsledného travního stébla.
 
 2.jpg

 
Horkou hmotu smáčknu mezi prsty namočenými ve vodě tak, aby prostoupila celým průřezem vlákna. Po zatuhnutí provázek odstřihuji ve slepených místech.
 
 3.jpg

 
Pomocí pinzety vzniklé snopečky roztřepím a nůžkami jednotlivá vlákna nahodile sestříhám. Tím vznikne dojem různě dlouhých stébel trávy.

4.jpg 5.JPG
   
6.jpg  7.JPG

Výroba rovných trsů:
 Pomocí pinzety uchopím svazek vlasů štětce a ustřihnu jej. Přenesu jej do horkého lepidla a opět smáčknu vlhkými prsty. Další postup je shodný s předešlým.

Barvení:
Pro urychlení práce barvím jednotlivé trsy ve velkém. Lze použít jakékoliv barvy, mně však nejvíce vyhovují oleje. Používám různé kombinace zelených, hnědých a žlutých odstínů. Barvu tupuji kolmo na snopy pomocí většího štětce s tvrdými štětinami, tím se dosáhne přirozeného nerovnoměrného pokrytí vláken barvou. Poté ještě zvýrazním jednotlivá vlákna barvou jiného odstínu malým štětečkem.

Podklad:
Na vytvořený terén nanesu disperzní lepidlo a pomocí pinzety do něj zapíchám statickou trávu tak, aby stála kolmo. Přebytek trávy pak odstraním vysavačem. Pro imitaci vlhkých míst v trávě porostlých mechem používám nadrcený vláčkařský molitan obarvený zeleně.
 
8.jpg  9.JPG

 
Květena:
Na hotový podklad pak již sázím hotové travní trsy. Je důležité postupovat po malých úsecích zhruba 5x5 centimetrů a stále kontrolovat prostor ze všech stran, aby byl povrch rovnoměrně pokrytý. 
 
10.JPG

Zatravněnou plochu je dobré doplnit o další rostliny pro dodání různorodosti. Lze použít drobné kořínky pro imitaci keřů, nebo si rovnou vytvořit vlastní květnu velikostí odpovídající měřítku. Na obrázcích je vidět druh hvězdnice (Aster tripolium), vyrobený z přírodních lístků, které jsem lepil na tenký měděný drátek disperzním lepidlem.

11.jpg 12.jpg
   
13.JPG 14.jpg


Na snímcích diorámy jsem se snažil zachytit výřez přímořské loučky.

15.JPG 16.JPG
   
17.jpg  

Závěr:
Tato metoda je poměrně zdlouhavá, během sázení člověk stále objevuje ještě nezakryté prostory, což je poněkud deprimující. Na loučku jsem spotřeboval asi 5 metrů provazu, ale výsledek myslím stojí za tu námahu. Díky tavné pistoli se nám práce značně urychlí.
V přírodě málokdy nalezneme čistě travní porosty, většinou zde bývají přimíseny další druhy rostlin. Výsledek naší práce bude přirozenější, budeme-li na to při zatravňování pamatovat.

Případné připomínky a dotazy prosím pište na: Jakub.Skolil@seznam.cz

Související články:
Němka (17.08.2011)
Orobinec širokolistý 1/35 (15.08.2010)
Stromy a neopracované kůly 1/35 (15.07.2010)
| Autor: Jakub Skolil | Vydáno 29. 07. 2010 |
Fotodokumentace
Uaai 11
(18.05.2014)
434.1
(07.11.2011)
tendr 516
(07.11.2011)
BCi/ú
(03.04.2011)
R 552088
(13.08.2010)
Kirow EDK 300
(30.06.2010)
Ca4
(22.06.2010)
Kirow EDK 80
(23.03.2010)
Kirow EDK 10/1
(15.03.2010)
M 120.417
(18.01.2010)
Btn
(05.02.2009)
Btn