Menu
Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace
Zapomenuté heslo
Informace
Kontakt: webmaster@hekttor.biz
ICQ ICQ 114 889 223

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
Partnerské stránky
Modelplac
Pojezdy pro modelovou železnici
Navigační cesta
TT >> E465.0 - stavební postup
TT

E465.0 - stavební postup

Jako z ilustrací románů Julese Verna vyhlíží lokomotivy E 465.0, které byly postaveny roku 1927 lokomotivkou Breitfeld-Daněk ve Slaném (elektrickou část dodala firma Křižík a BBC) v pouhých dvou kusech. Tyto stroje byly určeny pro osobní dopravu na stejnosměrném napětí 1500V. Lokomotivy skončily svůj činný život až v r. 1962.

Model:
Toto dílko je velmi zdařilou prvotinou Petra Čermáka, majitele zahradní železnice v Moravském Berouně. Dá se zprovoznit za použití komponent z BR 01 či BR 23 Tillig. Obsahuje i stavebnice pantografických sběračů.

Stavební postup:
Začneme ohnutím rámu pojezdu P1, každou stranu cca o 45°. Poté připájíme masky běhounu P27 k dílu P1 tak, aby prořezy pro schod čelníku P22 zůstaly volné. Rám poté doohneme do pravých úhlů.
IMG_2693.jpg


Sestavíme vypružení běhounů ze spodního a horního kusu P17. Tyto díly připevníme k rámu tak, že u čela lokomotivy bude upevnění a směrem ke středu je naznačeno provahadlování. Na maskách běhounů P27 je naznačeno umístění per.

IMG_2716.jpg


Naohýbáme schod čelníku P22 a nasuneme do rámu P1. Zatím není třeba tento díl pájet. Z dílů P4, P5, P16 a P2 sestavíme druhou část rámu lokomotivy. V podlaze pojezdu P2 uprostřed jsou boční schůdky P29. Oddělíme a uschováme, na řadu přijdou později. Podlahu pojezdu P2 naohýbáme směrem nahoru pod úhly 90°. Tyto ,,uši“ potom poslouží k upevnění případného pohonu modelu. Do podlahy čelníku P5 zapájíme konzolu lokomotivy P16 a takto vzniklé kusy natupo připájíme k čelníku P4. Tyto sestavy připájíme zespodu do naohýbané podlahy pojezdu P2. Pokud jsme pracovali přesně, vzniklý kus podvozku zapadne na zámky v rámu pojezdu a bude držet i bez použití pájky. Znova jej sundáme z rámu P1, do výřezů nasadíme schody čelníku P22 a nasadíme zpět podlahu s čelníky. Rám P1 na čelech upravíme do tvaru podle čelníků P4 a jednotlivé výztuhy pluhů připájíme k čelníkům a rám P1 k podlaze P2. Tím vznikne pevná konstrukce rámu lokomotivy. Je nutné na rovné desce u tohoto kroku kontrolovat rovinu rámu a popřípadě poopravit.

IMG_2717.jpg


Naohýbáme koše nárazníků P19 do tvaru hranatého Ohmu a za kontroly souososti s otvory v čelníku je připájíme. Talíře nárazníků P26 připájíme na měděné dráty 0,5mm – dva z líce a dva z rubu - a vytvarujeme vypouklé kusy. Do košů osadíme při pohledu na čelo vlevo vypouklý a vpravo rovný nárazník. Celková délka nárazníku od čelníku je 5mm. Zkompletujeme přechodové můstky P21. Nejprve můstek naohýbáme - krablovaná strana je lícová, směrem ke skříni lokomotivy, ,,nohy“ lávky jsou ohnuté dolů. Na rubovou stranu připájíme výztuhy lávky tak, aby propojovací ,,tyč“ byla v ose otvorů na lávce. Kompletní lávka je připevněna na čelníku v otvorech v ose lokomotivy.

IMG_2882.jpg


Nyní začneme kompletovat masky pohonu lokomotivy. Naohýbáme levý kryt náprav P6. Naohýbáme 2ks beden bateríí P13 (4x ohyb dolů a poté 1x nahoru) a na čelo těchto krabic připájíme víko tak, aby zámky (2ks) byly u odstávajícího ucha (1x ohyb nahoru). Zkompletujeme středový pískovač P14 s víkem pískovače 10. Víko pískovače vždy patří dvěma nožičkami dolů a rubem na díly P14, 1 a 2. Ohneme 3cm dlouhý drát 0,4mm o 180° a oba konce provlékneme otvory ve spodní části pískovače. Poté uvnitř zapájíme. Středový pískovač připevníme na levý kryt náprav P6 uprostřed a bedny baterií na každou stranu od pískovače. Bedny baterií jsou umístěny vnější stranou 1mm od osy naznačenou 2 a 4 řadou svislých nýtů směrem k středovému pískovači. Takto zkompletovaný díl připevníme zespodu do vzdálenějších otvorů v podlaze P2 od podélné osy lokomotivy.

IMG_2864.jpg


Naohýbáme pravý kryt pohonu horní P7 takto: podélný ohyb nahoru a boky krytu dolů a podle čelní strany. Vznikne taková polorakev. Ohneme 4ks asi 6cm dlouhé kousky CU drátu 0,5 mm o 180° a tyto zapájíme z rubové strany do otvorů v nejspodnější části krytu. Z lícové strany na tyto ,,trny“ postupně navlékáme výztuhu ložiska pohonu P10 (připájíme) a 3ks ložisko pohonu P11 a 1ks kryt ložiska pohonu P12. Ložiska pohonu a kryt pohonu nepájíme, je to zbytečné. Nyní drát vystupující vlevo z krytu ložiska ohneme vlevo a drát vystupující vpravo ohneme vpravo o 90° a protáhneme otvory nad výztuhami ložiska pohonu. Vytvarujeme jako potrubí tlakového mazání ložisek pohonu a na rubové straně zapájíme. Poté celý díl na rubové straně opatrně vybrousíme.
IMG_2444.jpg IMG_2753.jpg
   
IMG_2752.jpg  


Spájíme dohromady oba díly (horní a spodní kryt pohonu) a vzniklý kus připevníme zespodu k podlaze P2 do otvorů blíž k ose lokomotivy.

IMG_2447.jpg


Naohýbáme pískovače levé strany vnější P15 a do otvoru ve ,,dně“ zevnitř zapájíme cca 2cm dlouhý drát 0,4mm. Pískovače zespodu připájíme na podlahu P2 vedle krytu náprav P6 a od okraje lokomotivy zapuštěné k ose o cca 2,5mm. Na druhé straně podlahy P2 jsou 4ks otvorů, do kterých zapájíme 3cm dlouhé CU drátky 0,4mm tlusté. Prozatím všechny drátky (pískovací potrubí) opatrně vyhneme mimo lokomotivu.

IMG_2461.jpg


Nejprve konzoly P30 připevníme mezi podlahu P2 a horní kryt pohonu P7. Boční schůdky P29 naohýbáme (sloupky dozadu a stupačky vodorovně) a zapájíme je zespodu do otvorů v podlaze P2. Pilníkem začistíme celou horní stranu podlahy P2.


Naohýbáme víko hnacích náprav P3, nejprve samotné brzdové zdrže, potom hlavní ohyby u šnekových kol, následuje vyhnutí do stran noh brzdových zdrží a nakonec ohneme vlastní brzdové zdrže mezi kola. V tomto díle je 5ks otvorů. Vložíme hnací nápravy do rámu, zavřeme víkem P3 a v otvoru 2, 3 a 4 vyřežeme závit M2. Stáhneme šrouby. Nyní musíme brzdy sladit s koly hnacích náprav tak, aby špalky nechytaly o kola, kolejnice a byly uprostřed obruče. Po vyladění brzdového systému víko vyjmeme, mezi rám P1 a kola náprav vložíme pera hnacích náprav P18 rubem k rámu P1. Vložíme zpět víko P3 a víko sbodujeme s pery do jednoho kusu. Teprve po přesném seřízení vypružení (aby byly pera a víko navzájem kolmé a na rám komplet šel nasunout natěsno a nechytalo o nápravy) můžeme víko a pera spájet dohromady. Znovu víko vyjmeme a naohýbáme pískovací potrubí (dráty CU 0,4mm) tak, aby po nasazení víka pískovací potrubí bylo mezi kolem a brzdovým špalkem. Ohýbáme tak, že ve směru jízdy je vždy pískována první a třetí náprava.

IMG_2869.jpg


Pokračujeme naohýbáním čepu běhounů P28, rámem běhounů s ojí P24 a zámkem běhounů P31. Rám běhounů P24 je pro nápravy s hřídelí o průměru 1,5mm. Pokud máte běhouny s osou 2mm, opatrně pilníkem otvory zvětšíte. Lokomotivu otočíte koly vzhůru, na víko náprav P3 spustíte čep P28 na otvor č3, do něho nasadíte rámy P24 (je použit stejný systém jako u lokomotiv produkce BTTB BR56 a BR86), položíte zámek P31 a celé stáhnete šroubem M2. Pro jednodušší další stavbu a následnou údržbu doporučuji čep P28 spájet dohromady s víkem P3.


Sestavíme náhon rychloměru. Ohneme náhon rychloměru tak P33, aby spodní (menší) kousek tvořil misku. Na horní desce je delší uchycení. Pozor, kousek ho musí zůstat na desce, přijde ohnout směrem dolů, kde vytváří kryt ložiska náhonu. V obou dílech jsou otvory, kterými přijde protáhnout CU drát 0,4mm. Ten je vůči oběma deskám kolmý. Na tento drát přijdou navlíknout jako korálky kolečka převodovky P34. Jeden bez zobáčků, potom se zobáčky a následuje bez zobáčků. Nejprve připájíme drát z vnější strany na menší desku, potom ,,smontujeme“ převodovku (krátký zobáček přijde dopředu, delší mezi nohy náhonu) a nakonec připájíme zespodu na větší desce. Drát protáhneme otvorem v podlaze P2 v místě strojvedoucího (při pohledu na lokomotivu zboku vždy vpravo) a připájíme tak, aby delší zobáček byl v ose s běhounem. Nakonec celou podlahu nahoře pilníkem začistíme do roviny.


Na vlastním podvozku chybí připevnit madla pod nárazníky P25, stupačky pod čelníky P23, hák se šroubovkou P20 a brzdové hadice P34. Stupačky ohneme a pájíme zespodu na schod čelníku 22 – vevnitř na vnějším kraji uprostřed. Šroubovku na ,,rozstřiženém“ místě nejprve lehce napružíme a potom zaklesneme v otvoru háku, můžeme ji nechat viset nebo ,,zavěsit“ do háku. Instalujeme do příslušného otvoru v čelníku P4. Brzdové hadice tlakové ohneme na rámečku o 90°, pokud chceme lokomotivu i se ,,ssací“ brzdou, tak hadici sací brzdy uprostřed protočíme o 90° ve směru tlakových hadic. Tlakové hadice mají své otvory vedle košů nárazníků, hadice sací brzdy instalujte do otvoru napravo vedle háku. Po připevnění oddělíme nosný rámeček.

IMG_2882.jpg


Na bočnici 1 připevníme 2ks víka pískovačů 10 a 8 ks žaluzií chlazení odporníků 9.

IMG_2899.jpg


Na bočnici 2 jsou 4ks vík pískovačů 10 a 2ks žaluzií chlazení strojovny 8. Žaluzie chlazení strojovny při pečlivé práci jsou při pohledu zvrchu uzavřené a při pohledu zespodu otevřené.

IMG_2898.jpg


Naohýbáme obě čela a natupo je spájíme s oběma bočnicemi. Poté procínujeme všechny rohy skříně, ale dáme pozor, abychom nezalili i otvory pro madla. Podle šablony naohýbáme stínítka čelních oken 14 a připájíme je zevnitř k čelům lokomotivy. Nyní opatrně vybrousíme vnitřek lokomotivy od přebytečného cínu a celou skříň posadíme na líc podlahy skříně 3. Podlaha skříně by měla na všech navzájem kolmých stranách přečnívat asi o 0,2mm.

IMG_2905.jpg


Naohýbáme střechu lokomotivy S1.

IMG_2902.jpg
  IMG_2903.jpg


Na skříň ji připájíme tak, aby otvory pro pochůznou plošinu S5 byly na straně žaluzií chlazení strojovny 8 a budoucí skříň výdechu chlazení odporníků S2 na straně žaluzií chlazení odporníků 9.

IMG_2907.jpg  IMG_2908.jpg


Následují stoličky sběračů S4, nejprve každou stoličku naohýbáme. Neoddělujeme z ,,Háčka“, pomáhá udržet rozteč děr pro izolátory pantografů. Nyní se rozmyslíme, zda použijeme kovové izolátory nebo lokomotivu vybavíme izolátory plastovými (nejsou součástí stavebnice). Vpřípadě kovových do stoliček zapájíme tyče izolátorů S13 (v nouzi postačí drát 0,4mm, 6mm dlouhý). Celý kus (,,Háčko“ se 4ks stoliček a 2ks tyčí izolátorů) zapájíme do otvorů ve střeše. Postupujeme takto i u druhého kusu. Poté odstřihneme ,,Háčko“, zůstanou na střeše pouze stoličky s tyčemi, na které budeme navlékat nejprve izolátor a potom smontovaný pantograf.
 
IMG_2910.jpg IMG_2912.jpg
   
IMG_2911.jpg  


Naohýbáme skříň výdechu chlazení S2, na vnější stranu připájíme žaluzie skříně chlazení S3. Vzniklou skříň chlazení spodní stranou slícujeme se střechou lokomotivy v místě nálitku a připájíme.


Naohýbáme pochůznou plošinu S5 tak, aby prolepty na lávce byly nahoře a nohy byly ohnuté dolů. Nožičky s nálitkem patří na vnější stranu lokomotivy. Opatrně všechny nohy pochůzné plošiny zapustíme do otvorů ve střeše, seřídíme vodorovnost plošíny (aby obsluha nespadla) a zevnitř zapájíme.

Uřízneme 2ks CU trubičky o průměru 3 - 3,2mm a délky 19mm. Oba konce trubiček zavíčkujeme čelem vzduchových jímek S12. Nyní obě jímky tlakového vzduchu navlékneme jako korálky na drát 0,5mm tlustý. Ohneme drát mezi těmito jímkami tak, aby vznikla mezera asi 1mm. Vytvarujeme oblouk, mezi čelem jímek a koncem ohybu je 6mm. Vytvarujeme stoličky jímek stlačeného vzduchu S7 a propájíme. Do otvorů (brýlí) stoliček prostrčíme jímky stačeného vzduchu. Vystupující konce drátu z jímek ohneme obloukem směrem dolů tak aby svislý drát byl 4mm od čela jímky. Dráty a stoličky vsadíme do patřičných otvorů ve střeše, dráty zkrátíme a stoličky a dráty zevnitř lokomotivy zapájíme.

Ohneme VN rozvod S8, ohyby procínujeme. Otočíme ho nohama vzhůru a na jednotlivé nohy nasazujeme izolátory S10, které připájíme. Instalujeme do otvorů ve střeše, výška nad střechou je 4mm. Pájíme zevnitř karoserie. Nohy vedoucí do prostoru pantografu přihneme tak, aby nebránily pohybu sběrače.

Na rámu pantografu F1 naohýbáme jednotlivá ložiska pro čepy ramen, ale neoddělujeme od pomocné plochy. Ohneme výztuhu rámu F2 do tvaru U. Ohneme spodní ramena sběrače F3 a do žlábkových otvorů opatrně zapájíme pružinový čep spodních ramen F4 tak, aby prolepty byly směrem ke středu spodních ramen. Hotové vložíme do rámu F1. Nasadíme na trny ve stoličkách S4 na střeše lokomotivy a zespodu k rámu F1 doprostřed připájíme naohýbanou výztuhu rámu přírubami nahoru. Tato výztuha slouží pro montáž a v případě použití plastových izolátorů k upevnění pantografu na střechu lokomotivy. Před oddělením horních ramen sběrače F5 si lihovou fixou (popisovačem) označíme stranu na leptu označenou ,,L“. Tato strana přijde namontovat do ližiny F6. Na ližině sběrače F6 ohneme vnější děrované zámky o 90°, namontujeme horní ramena sběrače F5 a ohneme vnitřní zámek. Celek namontujeme do spodních ramen sběrače. Podle šablony z drátu 0,4mm vyrobíme drátěné zámky pro spodní ramena sběrače a při montáži těchto zámků seřídíme chod pantografu tak, aby v celém rozsahu chodil bez zadrhávání. Maximální zdvih sběrače nastavíme na vnějším ohybu ližiny. Doplníme pružinu, nejjednodušší je ji vzít ze starých pantografů elektrických lokomotiv BTTB a zkrátit o asi 7 závitů (nutno vyzkoušet). Pružinu nasazujeme na zobáčky pružinových čepů a po nasazení zobáčky lehce ohneme směrem od osy sběrače. Konce ližin ohneme do oblouku.

IMG_2500.jpg


Pokud montujeme plastové izolátory, na střeše lokomotivy si označíme místa budoucích otvorů, kudy bude izolovaně procházet upevňovací šroub. V případě kovových izolátorů navlékáme na střeše lokomotivy na trny stoliček S4 nejprve izolátor pantografu malý S6, následuje izolátor pantorafu velký S9, znovu malý S6 a nakonec velký S9. Nasadíme sestavený pantograf na ,,izolované“ trny, zapájíme a přebytečný trn odstraníme. Nyní oddělíme pomocnou montážní plochu a v případě kovových izolátorů i výztuhu rámu F2.

Zůstaly nám nepoužitá madla čelních dveří 11, madla plošin 12, madla bočních dveří 13, kliky dveří 16, stěrače19, státní znak 18, řadové tabulky 15, clonky 17 a stěny odělující stanoviště strojvedoucího od strojovny 6 a7. Tyto díly doplníme na lokomotivu až po laku a zasklení. Clonky 17 nalepíme na podžhavenou bílou nebo žlutou LED diodu imitující horní čelní indikační světlo. Pokud modelujeme lokomotivu na sklonku jejího života (od 1946 do 1962), tak je nepoužijeme. Madla a kliky doporučuji postříbřit chemickým roztokem, prodávaným v třeba GM elektro jako Stříbřicí lázeň AG-1

| Autor: Petr Čermák | Vydáno 25. 11. 2010 | 7910 přečtení | Komentářů: 103 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Fotodokumentace
Uaai 11
(18.05.2014)
434.1
(07.11.2011)
tendr 516
(07.11.2011)
BCi/ú
(03.04.2011)
R 552088
(13.08.2010)
Kirow EDK 300
(30.06.2010)
Ca4
(22.06.2010)
Kirow EDK 80
(23.03.2010)
Kirow EDK 10/1
(15.03.2010)
M 120.417
(18.01.2010)
Gbs
(05.02.2009)
Gbs
Zajímavé odkazy
Poslední komentáře
Nike Lebron:
"Keds Trainers Hollister Canada Keen Michael Kors Purse"
(Úprava T679.1)

 
Bottega Veneta:
"Supreme Shop Brooks Sneakers Keen Sandals Ecco Golf Shoes"
(Kauza prestavník)

 
Longchamp:
"Hollister Hoodies Nike Air Force 1 Golden Goose Nike Running Sh ... "
(Stavba čtyřnápravového hlubiného vozu řady Hx 99001)

 
Bottega Veneta:
"Asics Running Shoes Burberry Shirt Adidas Yeezy Nike Outlet"
(Vozová jednotka Laas pro převoz dřeva )

 
Pandora Jewelry Official Site:
"Brooks Running Shoes Tory Burch Sunglasses Ecco Mens Shoes Holl ... "
(Dřevěná kulatina)

 
RSS kanály
Nejčtenější

Neexistuji vhodna data!

>Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS <