Trojcestná vyhýbka

Autor: Pavel HP <(at)>, Téma: TT, Vydáno dne: 21. 07. 2011

Na modulu, podle skutečné stanice, budou na koncích třícestné vyhýbky. Tyto ale nikdo nevyrábí, tak je Pavel-HP musel postavit. Zde je postup a jak se podařily můžete zhodnotit na následujících fotografiích. преимущество арабики
 


072609115135.jpg
Originál, podle které byla vyhýbka modelována

 
A zde je již postup výroby:

Originál vyhybky byl místně zaměřen a přepočtené údaje byly přeneseny na pomocnou destičku. Byla naměřena modelová délka v přímém směru, zakótovány jazyky a srdcovky. Úhel odbočení byl zkušebně stanoven podle vyhybky EW2.
 
3cestna_0001.jpg  3cestna_0002.jpg


Pro stavbu třícestných vyhybek byly požity stavebnice flexibilní vyhybky a vyhybky EW2. Z obou stavebnic byl vytvořen podklad pražcových polí. Pražcová pole byla rozdělena tak, aby zůstaly zachovány všechny držáky flexi kolejí. A tak byla dodržena správná rozteč kolejí.

3cestna_0003.jpg  3cestna_0004.jpg

Postup stavby křížení a části kolejového svršku.

3cestna_0005.jpg  3cestna_0006.jpg

Sestava upravených jazyků vyhybek.

3cestna_0007.jpg  3cestna_0008.jpgNěkolik pohledů na stavbu.

3cestna_0009.jpg  3cestna_0010.jpg

Levá vyhybka je dokončena a pravá na dokončení čeká. 

3cestna_0011.jpg 3cestna_0012.jpg
   
3cestna_0013.jpg 3cestna_0014.jpg

Jazyk před zabroušením
 
3cestna_0015.jpg 3cestna_0016.jpg
   
3cestna_0017.jpg 3cestna_0018.jpg
   
3cestna_0019.jpg 3cestna_0020.jpg
   
3cestna_0021.jpg 3cestna_0022.jpg
   
3cestna_0023.jpg 3cestna_0024.jpg
   
3cestna_0025.jpg 3cestna_0026.jpg

Přebroušená levá třícestná vyhybka.
3cestna_0027.jpg 3cestna_0028.jpg
   
3cestna_0029.jpg 3cestna_0030.jpg
   
3cestna_0031.jpg

Přebroušená levá třícestná vyhybka..

A co říct na závěr? Vyrobené vyhybky splňují to, co se od nich čekalo. Ovšem, po sečtení stráveného času nad jejich ztvárněním a následném vynásobení minimální hodinovou sazbou... Cena za vyhybky je "astronomická". Je jisté, že žádná další stavba, natož výroba se již neuskuteční. Ať je tato krátká fotodokumentace a popis stavby dobrým návodem pro výrobu vyhybek vlastními silami.
 
 
http://moduly.vlakytt.cz/
banner_moduly_tt.jpg