Dřevěná kulatina (2)

Autor: Jiří Sládek <sladek.jiri1(at)seznam.cz>, Téma: TT, Zdroj: http://kolejiste.jbchocen.cz, Vydáno dne: 30. 01. 2011

V tomto článku se budeme zabývat další variantou nákladu kulatiny, tentokrát především do vozů Ealos a jim podobných.
Tyto vozy jsou přímo uzpůsobeny pro převoz dřevěné kulatiny a mívají zvýšená čela, aby se mohla kulatina nakládat podélně a maximálně se tak využilo průjezdného průřezu.

Základem pro výrobu nákladu je vanička, kterou si vyrobíme z hnědého fotokartonu. Postup tu nebudu opakovat, celý je popsán v tomto článku.

Jako imitaci dřeva použijeme suché větvičky (já tentokrát využil i některé tloušťky kolem 6 mm, což v reálu odpovídá zhruba průměru 70 cm). Nařežeme je skalpelem na kousky přibližně 25 mm dlouhé a začistíme případné otřepy.

Ověříme, zda základna jde volně nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme patřičné úpravy. Na základnu nalepíme Herkulesem (lépe více lepidla než méně, aby byl spoj kvalitní) podélně první vrstvu připravených větviček a necháme zaschnout. Je možné větvičky lepit přímo ve voze, ale je vhodné použít potravinářskou fólii, abychom si vůz neušpinili lepidlem.
Po zaschnutí můžeme lepit další vrstvu nebo vrstvy tak, až dosáhneme přibližně tvaru a výšky zvýšených čel.
Protože se pak ale některé kusy nákladu nachází až nad horními okraji bočnic (krajní kulatina může přesahovat nad okraj bočnice maximálně 1/2 svého vlastního průměru, mezi nimi pak může být sedlána další kulatina), je potřeba náklad nějakým způsobem zajistit a uvázat.
Osobně nejsem zastáncem nevratného přilepení nákladu na vagony, proto jsem se rozhodl jít cestou drobného kompromisu a vázací dráty netáhl přes bočnice vozu, ale dovnitř vozu pod náklad. V podélných hranách základny jsem opatrně špendlíkem propíchl po osmi otvorech. Drát jsem shora protáhl dvěma protějšími otvory a v základně oba konce vzájemně omotal a tak drát v rámci možností napnul. Když byly natahány všechny, zakápl jsem je lepidlem. A po zaschnutí jsem ještě zalepil dno základu víčkem z fotokartonu.
Samozřejmě je ale volbou každého, zda zvolí tuto možnost, nebo náklad k vozu připevní trvale a vázací dráty připevní na bočnice vozu.

1.jpg
Náklad z jedné strany
2.jpg
Náklad z druhé strany
   
3.jpg
Detail čela nákladu.
4.jpg
Náklad zespodu.

Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti mezi základnou a horní hranou nákladu nemá v podstatě smysl vlepovat kousek železa, protože běžným magnetem na tuto vzdálenost nelze náklad vyjmout. To mi ale nevadí. Každopádně by se to dalo řešit buď zalepením plíšku mezi klády, případně použitím neodymových magnetů.

5.jpg
Vůz Ealos-t s hotovým nákladem.


Tím je náklad hotov. Teoreticky je možné celek přelakovat, ovšem nedoporučuji to, protože bychom ztratili původní přírodní vzhled dřeva. Výsledky můžete posoudit na přiložených fotografiích.

Převzato z: kolejiste.jbchocen.cz