Vytápěcí vozy

Autor: Ivo Mahel <(at)>, Téma: Skutečná železnice, Vydáno dne: 27. 04. 2009

Od roku 1968, po sovětské okupaci vozily lokomotivy T 679.1, neboli "Sergeje", mezinárodní rychlíky z Prahy na západ namísto parních lokomotiv až do roku 1971. Neměly možnost vytápění vlakových souprav a tak jezdily v zimě s vytápěcím vozem, který stylově vyčníval mezi klasickými čtyřnápravovými rychlíkovými vozy.

Pan Ivo Mahel nám laskavě poskytl k těmto zajímavým vozům nejen níže publikované informace, ale také několik zajímavých fotografií ze své sbírky.

Ve větší míře se zaváděly vytápěcí vozy v Německu v meziválečném období, kdy rychle postupovala elektrizace a nebylo dost vozů s el. topením. Proto byly k tomuto účelu stavěny nové vozy, vybavené kotlem, původně určeným pro úzkorozchodné parní lokomotivy. Další vytápěcí vozy se pak stavěly za války, když bylo potřeba např. lazaretní vlaky vytápět i v době, kdy někde stály delší dobu bez lokomotivy. Vozy byly vzhledově podobné německým čtyřnápravovým osobním vozům ze stejné doby, jen byly výrazně kratší a měly méně oken.
  Část těchto vozů zůstala po válce na našem území. O jejich využití ze čtyřicátých a padesátých let nemám zprávy, v šedesátých letech je známo jejich použití na "Západním expresu" v době, kdy byl mezi Prahou a Plzní tahán lokomotivami T 679.1 (typ lok. zvolen pro velký výkon), ale v tu dobu už se prý jednalo o rekonstrukci - náhradu původního kotle na uhlí generátorem PG 500.

Zap_ex_T679_1091_Chuchle_09_04_1971_foto_J_Koutny.jpg
"Západní expres" vedený T679.1091 u Chuchle 9.04.1971.
Foto J. Koutný

Vozy byly označeny zpravidla nápisem VYTÁPĚCÍ VŮZ a třímístným číslem počínaje 600. Není mi přitom známo, že by byla zaplněna souvislá číselná řada, nejvyšší čísla byla kolem 650.
  Kromě toho existovaly vytápěcí vozy již mnohem dříve, asi od 80. let 19. století (nějaké se stavěly i v Ringhofferových závodech), ale o jejich existenci na našem území zatím nemám zprávy. Nejsou také zcela vyloučeny nějaké rekonstrukce z osobních a služebních vozů, ale s takovým případem jsem se zatím setkal jen pro opravárenské účely (v opravně vozů v Pardubicích měli pro zkoušky parního topení generátor PG 500 zabudován do dvounápravového služebního "rybáku", ale takto upravený vůz trvale stál v areálu opravny).

Vytapeci_vrak2_Vrsovice_prosinec_2001_foto_I_Mahel.jpg Vytapeci_vrak_Vrsovice_prosinec_2001_foto_I_Mahel.jpg
Vrak vytápěcího vozu, Praha - Vršovice, prosinec 2001.foto I. Mahel Vrak vytápěcího vozu, Praha - Vršovice, prosinec 2001, foto I. Mahel
   
Vytapeci_633_Chomutov_12_09_1992_foto_I_Mahel.jpg Vytapeci_610_Bratislava_23_08_1998_foto_T_Zeman.jpg
Vytápěcí vůz č.633, Chomutov 12. 09. 1992,
foto I. Mahel
Vytápěcí vůz č. 610, Bratislava, 23. 08.1998,
foto T. Zeman
   
Vytapeci_630_Plzen_27_07_1970_foto_20Jiri_Svoboda_.jpg Vytapeci_631_Vrsovice_25_06_1992_foto_I_Mahel.jpg
Vytápěcí vůz č. 630, Plzeň 27.07. 1970,
foto Jiri_Svoboda
Vytápěcí vůz č. 631, Vrsovice 25.06.1992,
foto I.Mahel


Převzato z : http://kirow.wz.cz

Další odkazy:
www.mdc.sk/e-fond/SubjectDetail/83/Vozen_vy kurovaci_610.html
vytopna.hekttor.biz/fdok.php