Menu
Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace
Zapomenuté heslo
Informace
Kontakt: webmaster@hekttor.biz
ICQ ICQ 114 889 223

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR
Partnerské stránky
Modelplac
Pojezdy pro modelovou železnici
Navigační cesta
TT >> Dřevěné skladiště v žst. Hevlín
TT

Dřevěné skladiště v žst. Hevlín

Toto dřevené skladiště bylo vlastně mým prvním počinem k stavbě nového modulového kolejiště Hevlín. Historicky by mělo spadat do konce 40. let 20. st. Vzhledem k tomu, že po této stavbě již v Hevlíně není ani památky a že se mi nepodařilo nalézt žádné fotografie, postavil jsem model "pouze" na základě plánů, které se mi podařilo nalézt na zdejším traťovém okrsku.

Jedná se nejspíš o plány zhotovené podle již provedené stavby. O tom, že toto skladiště opravdu patří do staničky Hevlín jsem se utvrdil, když jsem téměř identické výkresy (až na již zmíněné dveře ve stěně přilehlé k rampě) našel ve výše uvedené publikaci Ing. Vladimíra Londýna. Autor o něm píše, že bylo vystavěno mimo jiné i ve stanici Střeň. A právě tato stanice má výpravní budovu  téměř stejnou, jako je v Hevlíně. Z toho usuzuji, že i skladiště by měla být obdobná. Provedení pouze konzervačního nátěru a jednoduše kladených rovných tašek jako střešní krytiny je pouze mým odhadem.

Zst_Hevlin_skladiste_560x297mm.jpg
Skladiště s 1 vraty v Hevlíně ve formátu pdf (tisk na 560 x 297 mm, tj. necelé 3A4)

Toto dřevěné skladiště má mé další prvenství v tom, že se jedná o stavbu celodřevěnou (až na kamennou podezdívku a rampu) a já ještě nemám s takovými modely zkušenosti. Naštěstí toto skladiště neobsahuje žádné zdobené zakončení stěnových desek. Mezi modeláři je v současnosti populární používat k těmto účelům plastových polotovarů, jako např. výborný materiál firmy Evergeen. Přesto jsem se pokusil udělat skladiště ze dřeva. Možná, že jsem si zbytečně přidělal práci a výsledek je stejný (nebo horši) než z plastových polotovarů, ale nějak jsem se nechtěl uspokojit s tím, že plast má imitovat dřevo.

Velikým přínosem pro mě bylo objevení výrobce Fiba model, který se zabývá střešními krytinami z bobrovek, se kterými jsem si dlouho lámal hlavu.

Postup stavby

Silu zdi tvoří dýha, tenká a silná lepenka. Při sestavení obvodových zdí se postupuje obdobně, jako u klasických zděných staveb s tím, že s vnější vrstvou dýhy se zachází stejně jako s vnějších vrstvou tvrdého papíru, na kterou by byl proveden nátěr omítky. Samotnou vrstvu dýhy jsem k následující slabší vrstvě lepenky přilepil tak, že jsem si nejprve vyříznul ze slabší lepenky stěny i s otvory pro dveře a okna, které jsem přilepil k plátu dýhy a nechal dokonale proschnout. Potom jsem stěny pomocí skalpelu obřezal znovu. Tím jsem docílil, že se dýha při řezání v místech budoucí stěny skladiště neštěpí, protože ji částečně drží při sobě podlepená vrstva slabší lepenky. Nakonec je k takto vzniklým stěnám přilepena další vrstva, tentokrát silnější lepenky. Dýha stěn se před provedením laťování obrousí jemným smirkovým papírem, aby se zjemnila textura povrchu dřeva. Nakreslí se rozteče latí přibližně 1,8 - 2 mm. Samotné laťování je provedeno tenkými proužky tvrdého papíru. Jejich tloušťka je dána hranicí proveditelnosti (0,5 - 0,7 mm), kdy se ještě nezačnou proužky trhat, a zároveň schopnosti dodržet stejný rozměr. Po provedení latování je již možné stěny sestavit (fotografie 1 - 3). Ohledně provedení střechy a trámoví se odkazuji na dříve podrobně popsaný postup u strážního domečku. Ta se již muže přilepit k stěnám a s nimi pak zároveň zespodu natřít.

Provede se konstrukce kamenné podezdívky s podélně uloženými trámy, na kterých spočívají stěny skladiště. Nejprve se zhotoví ze silné lepenky obvod stěn pro kamennou podezdívku, který musí být o dvě tloušťky plastového polotovaru (firma Malá železnice), znázorňujícího imitaci kamenné stěny, na šířku a jednu tloušťku na délku menší. Ze silnějších dřevěných hranolků (krbové zápalky) se zhotoví obvod podélných trámů, které budou spočívat na kamenné podezdívce. Jeho rozměry jsou totožné s rozměry obvodových stěn skladiště. Na tyto trámy přijde podlaha v podobě dýhy. Pakliže nechceme otevíratelné dveře, nemusí být po celé ploše uvnitř skladiště. Podlahu nesou příčné trámy, které jsou viditelné ze spodu rampy. Ty zhotovíme z obyčejných zápalek.  Dále vyrobíme z dýhy dřevěné schůdky na rampu. Takto připravenou spodní stavbu s rampou a obvodové stěny se střechou můžeme nabarvit tmavě hnědou tuší (fotografie 4). Teď již nám nemůže nic bránit vzájemnému slepení. Poté můžeme umístit pásky plastového polotovaru znázorňující kamennou podezdívku (fotografie 5). Obdobně, jako kamennou podezdívku zhotovíme rampu. Na obvod stěn pro kamenné obložení se však místo podélných dřevěných trámů umístí kamenné kvádry jako hrana rampy. Ty jsou opět zhotoveny z pásků silné lepenky, které jsou po určité vzdálenosti narýhovány jako spáry mezi jednotlivými bloky. V úrovni hrany obvodu stěn jsou v rozích umístěny trojúhelníky jednak zajišťující pravý úhel a jednak umožňující na ně umístit podlahu rampy (fotografie 6).

K zhotovení oken a dveří (fotografie 7 - 10) se vzhledem k předchozímu podrobnému postupu stavby strážního domečku není nutné nějak výrazně rozepisovat. Vodorovné a svislé příčky v oknech musí však být tenčí, než jsme je schopni vyříznout z tvrdého papíru, proto jsou kladeny na svou tloušťku papíru, nikoliv na rozměr, který jsme vyřízly. Obdobně u prosklené části dveří. Okna a dveře před umístěním na svá místa natřeme tmavě hnědou tuší, stejným odstínem jako celou stavbu.

Střešní krytinu z rovných tašek (bobrovek) zhotovíme z polotovarů FIBA model, katalogového čísla STT001, což je aršík s dvanácti 7 cm dlouhými řady tašek vyříznutých do zbarveného tvrdého papíru a mezi sebou narýhovaných. Jedno balení obsahuje dva aršíky. Na pokrytí střechy skladiště jednoduchým taškovým krytem postačí přesně dvě balení. Jsou zabarveny do příslušného cihlově červeného odstínu, takže by se mohli již použit neupravované. Na skutečných několik let starších střechách jsou jednotlivé tašky zbarveny různým odstínem červené až hnědé barvy a tak jsem si namíchal 4 odstíny tempery a s nimi jsem některé tašky v aršících obarvil. Jednotlivé pásky jsem lepil odspodu nahoru, na začátku a na konci střechy je vždy jedna řada taškové krytiny zdvojená. Hřebenáče použijeme z plastové krytiny od Malé železnice. Hotovou střechu zaprášíme bílou, červenou a hnědou suchou uměleckou křídou.

K rampě je přistaven vůz tažený koňmi postavený ze stavebnice firmy DAVO. Stavebnice je provedena výborně a po pečlivém sestavení působí model velice věrohodně ("A pak, že to nejde."). Nedá se vůbec srovnávat s některými výrobci, jež poskytují již hotové modely vozů s koňmi, které však působí hračkovitě až kýčovitě. DAVO má ve svém sortimentu spoustu takovýchto doplňků z mé vysněné epochy a tak se již nemohu dočkat, až jimi budu obohacovat své nové kolejiště z konce čtyřicátých let.


P1070845.jpg P1070846.jpg
foto 1
Sestavené obvodové stěny a střecha zespodu podlepená narýhovanou dýhou s trámovím.
foto 2
Sílu zdi tvoří dýha s provedeným laťováním z tvrdého papíru, slabá a silná lepenka.
P1070848.jpg P1070858.jpg
foto 3
Střecha je uvnitř obvodových stěn zesílena dvojitou vrstvou silné lepenky.
foto4
Obvodové stěny se střechou a spodní stavba s bočními rampami po nátěru tmavě hnědou tuší ...
P1070877.jpg P1080033.jpg
foto 5
... a po vzájemném slepení a doplnění plastového polotovaru imitujícího kamennou
podezdívku.
foto 6
Sestavování rampy. Na trojúhelníky v rozích se přilepí deska lepenky zbarvená tupováním do odstínu zdusané zeminy.
P1080036.jpg P1080040.jpg
foto 7
Vodorovné a svislé příčky oken se provedou z proužků tvrdého papíru, které se vyřežou nejužší jak je to jen proveditelné. Do okna se však kladou na tloušťku tvrdého papíru.
foto 8
Po přelepení oken se ještě provede jejich zakápnutí lepidlem v rozích.
Z fotografie je rovněž patrné celkové uspořádání lepenkových dílů v modelu a příčné trámy pod rampou.
P1080046.jpg P1080047.jpg
foto 9
Sestavení vrat ze dvou vrstev tvrdého papíru. Spodní vrstva je ještě podlepena kancelářským papírem v místech, kde se vlepí obdélníčky o něco málo menší než samotný otvor.
foto 10
Ve spodní části dveří je vyrýhováno svislé laťování, ve vrchní části je provedeno okno obdobným postupem jako dvě okna na čelní stěně stavby.
P1100177.jpg P1100178.jpg
foto 11
Budova se doplní okapy. Zda byly skutečně zelené je pouze má intuice. Na výpravní budově jsou a byly zelené, proto i na skladišti předpokládám stejnou barvu.
foto 12
Natřená vrata se doplní o detaily jako petlice s visacím zámkem a tři hlavy hřebíků v každém rohu. (Pomocí černé neředěné tempery a hrotu špendlíku.)
P1100179.jpg P1100180.jpg
foto 13
Hotový model i s přilehlým terénem je připraven na zabudování do kolejiště.
foto 14
K rampě je přistaven vůz s koňmi ze stavebnice firmy DAVO.
P1100192.jpg
foto 15
Některé tašky byly přetřeny novým odstínem cihlově červené až červenohnědé barvy.


Převzato z: http://www.kubickaparabola.wz.cz

baner-11.jpg

| Autor: Lubomír Beňák | Vydáno 08. 12. 2008 | 6875 přečtení | Komentářů: 142 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Fotodokumentace
Uaai 11
(18.05.2014)
434.1
(07.11.2011)
tendr 516
(07.11.2011)
BCi/ú
(03.04.2011)
R 552088
(13.08.2010)
Kirow EDK 300
(30.06.2010)
Ca4
(22.06.2010)
Kirow EDK 80
(23.03.2010)
Kirow EDK 10/1
(15.03.2010)
M 120.417
(18.01.2010)
BU 601
(21.07.2007)
BU 601
Zajímavé odkazy
Poslední komentáře
khalsa store:
"Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. We ... "
(Shovelled snow)

 
One number for full Chrome OS help:
"You love Google Chrome and use it all the time for your browsing s ... "
(Shovelled snow)

 
Great Article:
"Limchy"
(Úprava T334 - dokončeno)

 
Hydro Flask 40 OZ:
"Mont Blanc Pen Refills Karen Millen Uk Kyrie 4 Ugg Boots Sale"
(Modely výtopen parních lokomotiv - díl I.)

 
Vans Shoes:
"Karen Millen Tops Goyard Tote Champion Sweatshirt Fjallraven Ka ... "
(Kyanoakryláty ROKET a koncovky MICRO)

 
RSS kanály
Nejčtenější

Neexistuji vhodna data!

>Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS <