Úplně nejobyčenější domácí kolejiště

Autor: Milan Ferdián <fmodel(at)centrum.cz>, Téma: Plány kolejišť, Vydáno dne: 26. 01. 2009

Tvar kolejí tvoří zdeformovaný ovál, který je uprostřed traťově propojený tak,že tvoří i dvě smyčky, čímž umožňuje i pravdivý obrat vozidel dle GVD. Ve skryté stanici jsou čtyři dopravní koleje, pro dvě osobní motorové soupravy /M131.1/Blm/Blm/ a dva nákladní manipulační vlaky. Je zde ještě skrytá výhybna,kde na jedné z nich může být odstaven motorový spěšný vlak.

Viditelná část smyčky tvoří odbočná stanice do tvaru V. Jsou zde jen nutné staniční koleje pro zachování základního provozu na kolejišti. Hlavní větev tvoří dvě dopravní koleje pro vykřižování osobních vlaků nebo nákladních, třetí kolej, blíže ke staniční budově, manipulační/skládková. Vedlejší větev tvoří jedna dopravní a manipulační/objízdná. Remíza je jen o jednom stání a slouží jen pro provozní ošetření a noclehu. Je zde přidělen motorový vůz M131.1, který nejen obstarává osobní dopravu, ale i nákladní. Koncová stanice, též o dvou kolejí, plus místní vlečka. Mezi koncovou stanici a odbočnou je zabudována malá výhybna pro zpestření provozu. Jelikož se kolejiště skládá ze dvou rámu 1900*1000mm a 1200*780 mm, tak všechny koleje jsou zaústěny kolmo ke spoji rámů.

TT_002.jpg

TT_001.jpg